X

Karmičke veze

Kao da promjena koja vam se dogodila ako niste bili dovoljno pametni da pobjegnete glavom bez obzira nije dovoljna, karmička veza izaziva neki aspekt vaše ličnosti i želi da joj ga predate...

Karmičke veze

‘Mirno živjeh, dok me on za vrat ne ščepa’ Biblija, knjiga o Jobu Svaka važnija interelacija u životu je karmička – svaka osoba igra svoju prije namijenjenu ulogu. Međutim, ovdje ću govoriti o najvažnijim karmičkim vezama – onima koje jedine imaju snagu iz temelja uzdrmati naš život i promijeniti nas na načine o kojima nikad […]