Fizička aktivnost, čak i u manjim ili umjerenim dozama može izvrsno utjecati na šanse za prestanak pušenja. Sveučilište u Zapadnoj Virginiji otkrilo je da su tinejdžeri, osobito pripadnici muškog spola, bili skloniji prestati pušiti ako je tjelovježba bila dio njihovog programa prestanka pušenja.

"Studija je bila vođena prije svega visokim postotkom pušenja i niskom razinom fizičke aktivnosti", rekla je dr. Kimberly Horn, profesorica medicine na Sveučilištu u Zapadnoj Virginiji. "Otkrili smo da su te dvije navike zapravo usko povezane".

Za istraživanje se 6 mjeseci pratilo 233 studenta Sveučilišta u dobi između 16 i 19 godina. Svi su pušili najmanje pola kutije tijekom tjedna, a cijelu preko vikenda. Većina je počela pušiti već u dobi oko 11 godina.

Tinejdžeri su bili podijeljeni u tri grupe. Jedna grupa sudjelovala je u programu prestanka pušenja za pojedinca. Druga je sudjelovala u programu jednog Američkog društva nazvanog Not On Tobacco, koji se sastojao od 10 tjednih seansi i savjetovanja o zdravim navikama, upravljanju stresom i umijeću življenja. Treća je sudjelovala u Not On Tobacco seansama u kombinaciji sa edukacijom o fizičkoj aktivnosti. Tinejdžeri zapravo i nisu toliko vježbali tijekom seansi fizičke aktivnosti, ali su bili pravilno educirani, te dobili i dnevnike kako bi zabilježili svoj napredak.

Nakon tri mjeseca, 14% tinejdžera koji su imali uključenu komponentu fizičke aktivnosti, prestalo je pušiti. Postotak uspjeha dječaka bio je dvostruko veći od djevojaka koje su prošle isti program. Manje od 5% tinejdžera iz prve grupe prestalo je pušiti, dok je iz NOT programa prestalo njih 11%.

Tako su istraživači došli do zaključka kako fizička aktivnost, čak i manjim dozama, može izuzetno povećati šanse za prestanak pušenja. Osim toga, takav pristup može promijeniti i više od od jedne navike. Dječaci tinejdžeri možda su iskusili bolje efekte jer su oni fizički aktivniji od djevojaka u toj dobi.

S obzirom da se program pokazao uspješnim u Zapadnoj Virginiji, stručnjaci se nadaju da bi mogao uspjeti i drugdje. Inače, Zapadna Virginija ima najveći problem s pušenjem tinejdžera u cijeloj Americi, sa statistikom koja pokazuje 29% ljudi ispod 18 godina koji puše, u usporedbi s nacionalnim prosjekom od 20%.

"Ova studija pokazuje da naši tinejdžeri mogu pobijediti ovisnost o cigaretama, kada im se da pravo oružje", rekla je dr. Horn. "A mi se jednostavno moramo osigurati da ga imamo u našim školama i zajednicama."


Komentari (0)add comment

Napišite komentar

busy